Terdapat ralat dalam alat ini

03 Mei 2010

Hari Akhir Persekolahan - Ahmad Bakhtiar Abdul Mutalib

1 Apakah perasaan penyajak berpisah dengan orang yang rapat dengannya?
A Sedih
B Gembira
C Tertekan
D Terhibur

2 Mengapakah penyajak menganggap dirinya sudah "dewasa"?
A Menganggap sudah merdeka
B Telah mendengar pesanan guru
C Sudah menamatkan alam persekolahan
D Berpelukan dengan rakan sebelum berpisah

3 Frasa mata batin merupakan kiasan terhadap sesuatu. Penggunaan kiasan yang kurang jelas ini dipanggil
A simile
B anafora
C aliterasi
D metafora

ada air jernih
yang tumpah
dalam dakapan perpisahan
4 Nilai murni yang diperoleh daripada baris di atas ialah
A rasional
B kesyukuran
C kasih sayang
D kesederhanaan

5 Pernyataan yang berikut merupakan pengajaran yang diperoleh menerusi sajak "Hari Ahir Persekolahan", kecuali
A kita perlu gigih menuntut ilmu
B kita sewajarnya merdeka di sekolah
C kita hendaklah mendengar nasihat guru
D kita haruslah cekal menghadapi perpisahan

1 ulasan: